събота, 10 януари 2015 г.

Je suis CHARLIE!

това не е война на ислямски фундаменталисти с европейски художници
нито е борба на една цивилизация с друга
това е битка вътре в самата цивилизация
това е битка вътре в самия човек
това е битка между
ползата да приклекнеш , само и само, за да бъдеш приет от обществото,

да го направиш на всяка цена -дори да се налага да убиваш
или пък...
да откриеш смисъл
да се осмелиш да се изправиш срещу желанията на другите,
да застанеш дори срещу себе си,
само и само да създадеш нови смисли,
да съдаваш всеки ден нови гледни точки към света
да успееш да просъщестуваш по творчески и достоен начин
това е битка между
възможността да подражаваш на вече установеното
или
силата да продължаваш по нов начин всеки ден напред
и не се случва само, когато убиват артисти и журналисти в Париж
случва се всеки ден, на всеки ъгъл, във всеки град и във всяко място
дори да е останал само 1 човек.Защото човекът винаги ще разделя, ще се
саморазделя вътре в себе си:
на патриот и философ
на политик и протестиращ
на мъж и жена
на човек и животно
на Аз-преди и Аз-сега
на Малък и голям
на силен и Слаб
на кръв и кости
на сърце и мозък
на тишина и вик
на точка и запетая
на....убиец и творец
това е опит за заглушаване на крехкия кълн на свободното изкуство от гмо догмите на масовата култура
и няма значение кой стои зад дулата на автоматите
има значение кой стои пред тях
защото само тези, които могат свободно да кажат какво мислят са истински живи
защото Изкуството е по-важно от политиката,
и Човекът е по-важен от бог и държавата,
а Природата е по-важна от икономиката
защото доматите не трябва да имат правилна и еднаква форма, за да не обидят клиента
и не е необходимо царевицата да е по-сладка, от колкото я е направила природата
защото хората не са важни
защото парите не са важни
защото бог, заради когото убиваш, не е истински Бог
защото най-важно е Човекът да остане мислещ
за да може да има смисъл да остане Жив
Je suis CHARLIE!

Няма коментари: