събота, 9 май 2015 г.

Цялата история е в нас самите ! ! !

ПАМЕТ, БЪЛГАРИТЕ, ПОЗНАЕ, ЛЮБОВ, ПРАЗЕН, ЧОВЕК, ОСТАВА, ЖИВОТА, ДУХОВНОТО,  ДЕЦАТА,  НАСЛЕДСТВО, ДЕДИТЕ, ПРЕДАТЕЛСТВО, ГОРАТА, БЕЗДЕЙСТВИЕ, ЗАЛИЧАВАНЕТО, ПРИРОДА, ОБРАЗОВАНИЕ, ВЯРА, ОБИЧАИ , ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, ПАМЕТНИЦИ, ИДОЛИ, ГОСПОД, МОИСЕЙ, ПУСТИНЯТА, РОБСТВО, СВОБОДА, МОЖЕ, ЗЛАТОТО, ОТВЪН, ДРУГИЯТ, СЪРЦЕ, СЕМЕЙСТВО, НАРОД, РОДИНА, ДНЕС, СТИМУЛИ, ОБЕЩАНИЯ, УТРЕ, ПИЕДЕСТАЛ, ВЕНЦИ, ТЯЛО, СМЪРТ, РАЗРУШЕНИЕ, ЗЕМЯТА, ЗАВИНАГИ, ОПИТ, КНИГА,ИНДИВИДИ, СПАСЕНИЕТО, ОТДЕЛНО.

ПАМЕТ-една дума, която БЪЛГАРИТЕ не разбираме добре. Без памет човек е невъзможно да ПОЗНАЕ себе си. А без да познае себе си е невъзможно да изпитва ЛЮБОВ. А без обич живота е наПРАЗЕН. ЧОВЕК  ОСТАВА с това, което може да предаде на ДЕЦАТА си под формата на разказ за ЖИВОТА и собствени спомени. Вместо това и днес ние  не творим ПРОДЪЛЖЕНИЕТО на ДУХОВНОТО НАСЛЕДСТВО на ДЕДИТЕ ни, а извършваме  ПРЕДАТЕЛСТВО към  децата си-като посягаме към ГОРАТА или изпадаме в БЕЗДЕЙСТВИЕ към ЗАЛИЧАВАНЕТО на българската ПРИРОДА, българското ОБРАЗОВАНИЕ, ВЯРА, ОБИЧАИ и традиции, и най-важното - посягаме на българската ИСТОРИЯ и КУЛТУРА като се опитваме да заличаваме цели периоди от нея като бутнем разни ПАМЕТНИЦИ, мавзолеи и други и издигнем нови на тяхно място. Замяната на едни ИДОЛИ с други не решава проблема. Това се е опитал да внуши ГОСПОД чрез Моисей на израилтяните в ПУСТИНЯТА, когато те си повярвали , че са вече свободни  и се опитали да заменят египетските идоли със златен телец. Замяната на РОБСТВО със СВОБОДА не става автоматично като се опитаме да изтрием неприятните спомени. Паметта не е в ЗЛАТОТО, тя не МОЖЕ да се купи, нито да се заменя, паметта не може да ти я дадат ОТВЪН, понеже ДРУГИЯТ има друга памет. Никой не познава плановете и лабиринтите на собственото ти СЪРЦЕ, на собственото ти СЕМЕЙСТВО, на собствения ти НАРОД и РОДИНА по-добре от теб самия! Затова и не трябва да се отричаме от паметта си ДНЕС, заради каквито и да било СТИМУЛИ или ОБЕЩАНИЯ за по-добро УТРЕ. Но не е нужно и да  я преекспонираме и издигаме на ПИЕДЕСТАЛ, като я напомваме и обкичваме с фалшиви ВЕНЦИ. Достатъчно е да и признаваме правото на живот, дори и някой моменти от нея да не ни харесват. Паметта е по-важна дори от собственото ни ТЯЛО, защото тя е неподвластна на СМЪРТ и РАЗРУШЕНИЕ. Защото УТРЕ тялото ни ще е изгнило в ЗЕМЯТА, но паметта ще остане ЗАВИНАГИ! Защото само хората с памет са истински свободни. Защото само хората с памет могат да правят истински избори в живота си. Защото, ако нямаш реален ОПИТ как можеш да знаеш какво да избереш? Човек е на първо и основно място КНИГА, файл, който не може да бъде изтрит, ако е написан ИСКРЕНО. Ако непрекъснато искаме да късаме и подменяме книгата с друга, вместо да я дописваме, никога няма да имаме ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ, никога няма да имаме ЦЕЛИЯ ИЗБОР, никога няма да имаме ЦЕЛИТЕ СЕБЕ СИ, никога няма да имаме РОДИНАТА си -ЦЯЛА! Никога няма да имаме ИСТИНСКИ ЦЕЛИ пред себе си! Като  ИНДИВИДИ, но избрали да вървят по пътя ЗАЕДНО! Защото хората стават ЗА-ЕДНО, най-вече заради общия опит, заради общата ПАМЕТ! А СПАСЕНИЕТО е невъзможно по ОТДЕЛНО.
Стефан Галибов
 В памет на  9 май- Денят на Победата над Хитлеро-фашизма
9-10май 2015, София

Няма коментари: