четвъртък, 4 юни 2015 г.

stolen identity or when ryegrass kills everything else


Случва се нещо ужасно в София, биологични видове, олецели с векове се подменят с райграс и монокултури. старите павета в София, които са част от облика на градове като Париж и Берн се подменят с нетрайни кичозни ментета в града на мутробарока! Растителни видове на повече от 100 години се премахват в името на криворазбран еврооблик

Няма коментари: