понеделник, 11 април 2016 г.

WITHOUT SHOES (BY ZEFIROV)IMAGES FROM ANTISTATIC FESTIVAL

PHOTO PRINTS OF PERFORMANCES FROM THE FESTIVAL THROUGHOUT THE YEARS

15-30 OF APRIL-RED HOUSE & DNA (Space for Contemporary Dance and Performance in Sofia)

“Who guides our steps”? Who guides the movements of the body and mind? Are our shoes indeed ours or are they made after some pattern for millions? Where do we reach in our life, fooling ourselves that we create our destiny? Dance without steps, barefooted walk, music with no notes, world with no limits…There is only pure energy, free electrons, filled in a bottle- your body. And…”

Stefan Zefirov is conceptual artist, photographer and writer. His exhibitions, video art installations and photography have been presented in Sofia City Art Gallery, Red house and Sofia Architecture Week fest. Since 2012 his photographic and conceptual eye follows Antistatic Festival.
stefanzefirov@gmail.com
zefirov.blogspot.com
tel.(+359)877755704 
Без обувки
(oт Зефиров)
образи от фестивал Антистатик
фото принтове от представленията през годините
15-30 Април 2016- Център за култура и дебат Червената къща,  ДНК

„Кой направлява стъпките ни? Кой направлява движенията на тялото и ума? Обувките ни наши ли са или са правени по калъп с милиони? Къде стигаме в живота си, залъгвайки се, че създаваме съдбата си? Танц без стъпки, необута походка, музика без ноти, свят без ограничения. В стаята се е излегнала котка. Вратата се отваря и котката я няма. Можем ли да станем като нея? Да настигнем забравена отдавна мелодия? Без посока. Без направление. Без смисли. Само желание. И поглед. Фотографско пътуване От и Към човешката игра на Тук и Там, на Аз и Ти, на Сянка и Материя, на Тяло и Отражение. Образите са върху хартия. Принтовете са само отправна точка. Само обувките ти са моя работа. Но „без обувки“ твоето движение никой не може да го предвиди. Дори самият Ти. Защото Теб те няма. Съществува само малко енергия, свободни електрони, налети в шише - твоето тяло. И...” (Зефиров)
 

Стефан Зефиров е концептуален артист, фотограф и писател. Негови изложби, видео-инсталации и фотографски работи са представяни в Софийска градска художествена галерия, Червената къща и на Sofia Architecture Week. Публикува поезия и проза в самостоятелни книги и периодични издания. От 2012 г. фотографското му око плътно следи програмата на Фестивала „Антистатик”
stefanzefirov@gmail.com
zefirov.blogspot.com
 tel.(+359) 877755704

Няма коментари: