вторник, 25 декември 2012 г.

Езерото или човекът?Когато той тръгнал към езерото, и...
То тръгнало към него.
Кой ще стигне пръв зависи само от това кой пръв ще успее да се разлее по пътя си на съставните си части.
Водата е прозрачна и тежка, но е единна в себе си. Тя бързо променя формата си, но бавно разделя елементите си. Обича тя да разтваря нещата в себе си, но не и тя да се разтваря в нещата.
Човекът е различен и противоречив по състав. Обича да се разтваря в нещата. Бавно променя формата си, но затова пък бързо се разпада на части. Човекът съдържа повече вода, по-малко земя и най-малко въздух. Въздухът е най-малко, но пък е най-бърз. Ако човекът успее да задържи водата и земята неподвижни на едно място дори за секудна, въздухът ще бъде изтласкан автоматично напред. Тогава човекът ще стигне преди още да е тръгнал.
Езерото няма шанс, дори и да се превърна на водопад.

Рибо Галибо
20.12.2012,гр.София

Няма коментари: