вторник, 25 декември 2012 г.

СЛЕДИ

СЛЕДВАЙ СЛЕДИТЕ! е проект за  снегът като детектив на реалността. Това, което той разкрива е колкото лаконично, толкова семантично освен за хората и за вещите, животните или растенията, най-общо за различните суб-станции на нашето ирреално обкръжение. Суб-станции-нещо като метро-станции на истината за нещата и Вселената.
Няма коментари: