вторник, 25 декември 2012 г.

Краят на света

Когато Краят на Света се зададе из зад ъгъла на съседната улица, човекът се уплаши и се затича да му избяга. Не видя камиона, който профуча с бясна скорост. Така човекът-беглец намери Края под гумите му. Камионът беше пълен с хора с бутилки в ръце, които пееха бурно революционни песни. Те бяха тръгнали да посрещат и празнуват Края на Света чак на другия край на града, който в края на краищата беше безкраен.
КРАЙ.
Рибо Галибо
19.12.2012г.,гр.София

Няма коментари: